top of page

Op alle rechtsbetrekkingen van Danielle Bosschaart Photography zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.

DuPho Algemene voorwaarden (NL)

DuPho Terms and conditions (ENG

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanvulling op bovenstaande algemene voorwaarden:
Het staat mij als fotograaf vrij om de beelden die door mij zijn gemaakt te gebruiken op mijn eigen website en social media kanalen ter promotie van mijn werk tenzij hier in onderling overleg geen toestemming voor is verleend. 

bottom of page